Laman

Senin, 27 September 2010

HURUF HIJAIYAH

Huruf Hijaiyah adalah nama huruf yang ada dalam penulisan alqur'an. dan jumlahnya ada 28 huruf. berikut ini macam-macam huruf hijaiyah :

خ
ح
ج
ث
ت
ب
ا
kho
ha
jim
tsa
ta
ba
alif
ص
ش
س
ز
ر
ذ
د
shod
syin
sin
zay
ro
dzal
dal
ق
ف
غ
ع
ظ
ط
ض
qof
fa
ghoin
‘ain
zho
tho
dhod
لا
ه
و
ن
م
ل
ك
lam-alif
Hha
wau
nun
mim
lam
kaf
ي
ء
ya
hamzah

Tidak ada komentar:

Posting Komentar